Under hela mänsklighetens historia har det skett flera kanaler av innovation som har bidragit till att utveckla de produkter vi använder idag. Vissa innovationskanaler är rotade i kommersiell avsikt, till exempel entreprenörer, betalda konsulter eller R. Nästa stora produktinnovation kan bara komma från ditt skrivbord!